דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

חלוקת עציץ לניצולת שואהגם השנה, ביום השואה תשפ"א, חילקנו עציצי פרחים ואגרת ל-93 ניצולי השואה מיישובי המועצה.

צוות עמותת ותיקי בני שמעון ורכזות הוותיקים ביישובים חילקו את העציצים, בסיוע של השיטור הקהילתי.

 גם השנה, זוכרים ולא שוכחים.  

 בר פרחיה שניידר, מנכלית עמותת ותיקי בני שמעון.

אגרת לניצולי השואה