מוקד המועצה: 08-6257900

 

משרד החקלאות מבקש לעודד חקלאות יישובית וגינון קהילתי.  לצורך כך הוציא משרד החקלאות תמיכה כספית במטרה לעודד הקמת גינות קהילתיות, וזאת בכדי לחזק את חיבור הקהילה לעבודת האדמה ולערכים של חקלאות, לטפח דור צעיר לעיסוק עתידי בחקלאות,

ולעודד אספקת מזון טרי לאזרחים, יצירת סיפוק ותחושת הישג אישיים לעוסקים בנושא, יצירת מפגש קהילתי וחיזוק הקהילה, ושיקום של שטחים מוזנחים.

יישוב המועניין להקים גינה קהילתית מוזמן לפנות בדחיפות אל שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה במועצה, בטלפון 052-2455116 או מייל shirli.h@bns.org.il