דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

קצינת ביקור סדיר

הקב"ס (קצינת ביקור סדיר) ממונה מטעם משרד החינוך ומייצג באופן פורמלי את תוקפו של חוק חינוך חובה.

הווה אומרי מעקב אחר ביקור סדיר של תלמידים מגן חובה עד כיתה י"ב בבה"ס.

הקב"ס מסייע במניעת נשירה והגברת כוח ההתמדה, על ידי איתור הקשיים ומתן מענה לטובת הצלחת התלמידים.

על הקב"ס לדאוג לביקור סדיר של תלמידים בבה"ס ולוודא ניצול מקסימלי משהותו במסגרת החינוכית ובכך, לעזור למניעת נשירה גלויה וסמויה.

במידה ואין התאמה של התלמיד למוסד בו הוא לומד, הקב"ס יחד עם הצוות הפדגוגי של בה"ס, התלמיד והוריו, ידאג לשיבוצו במסגרת חלופית המתאימה ליכולתו ורמתו.

קצין ביקור סדיר:

מיכה נוחם

דואר אלקרוני: michan@bns.org.il

טלפון: 053-7004731 / 08-9911725