מוקד המועצה: 08-6257900

רישוי עסקים

להלן מובא בפניכם מידע בעניין ההליך הנדרש להוצאת רישיון עסק. רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

בכל שאלה, הנכם מוזמנים לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית בני שמעון:

סופי סולומון, מנהלת רישוי עסקים

טלפון: 08-6257964

דואר אלקטרוני: sofi@bns.org.il

מבוא לרישוי עסקים

מדיניות רישוי עסקים מועצה אזורית בני שמעון

חוק רישוי עסקים

צו רישוי עסקים

נהלים וטפסים לתהליך קבלת רישיון עסק

אירועים

טופס בקשה לקיום אירוע תחת כיפת השמיים או אירוע במבנה קבע

דרישות לקיום אירוע שאינו טעון רישוי

טופס בקשה לקבלת היתר רוכלות מזון באירוע תחת כיפת השמיים

דרישות לקיום אירוע הטעון רישוי

הזכות לערער / השגה

שילוט

נגישות

כבאות

עסקים במסלול תצהיר

חוברת הדרכה על מסלול תצהיר

טופס תצהיר כבאות

התו הסגול לעסקים