דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הנחיות להוצאת גזם

מה, איך וכמה מוציאים?

 • רענון הנחיות להוצאת גזם וקרטונים. כל ההנחיות בטקסט הנגיש בעמוד זה

  יש להוציא ערימת גזם גנני (גזעי עצים, שאריות עלים וכסחת דשא) בנפח של עד 1 קוב). כמות שמעבר לכך, יש לשמור בחצר הפרטית לפינוי בסבב הבא/ להעביר לעמדת גזם מרכזית ביישוב. יש להקפיד על חיתוך גזעים.

 • יש לערום דשא ועלים בשקי בלה או שקיות ייעודיות סגורות (ניתן להשתמש בדשא ובעלים לקומפוסטר או לחיפוי קרקע)
 • אין להניח פסולת ביתית, שקיות ניילון, קרטון ו/או פסולת בניין בערימת הגזם. גזם המעורב בפסולת מסוג אחר לא יפונה! הפרדת הפסולת חשובה ומשמעותית לנו ולסביבה.
 • גזם לאחר כריתת עצים ממטעים/ פרדסים פרטיים וכו' לא יפונה, הפינוי הינו באחריות התושב/יישוב.

מתי מוציאים?

 • יש להוציא את הגזם אך ורק בימים שנקבעו לכל יישוב, יום לפני מועד הפינוי בלבד. ולא ביום הפינוי עצמו.

לאן מוציאים?

 • יש להניח את הגזם לצידי המדרכה או במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי- בערימה אחת בלבד, בעדיפות למקומות שנקבעו ע"י הנהלת היישוב (עמדות גזם).
 • יש לוודא שערימת הגזם לא תפריע לתנועת כלי רכב ו/או תסכן את הולכי הרגל.
 • יש להקפיד שהגזם לא יונח בסמוך או מתחת לקווי חשמל, טלפון, תמרורים, צנרות מים, גינות ציבוריות וכיו"ב.
 • אין להחנות רכב במקום שימנע את איסוף הגזם.
 • אין פינוי גזם מתוך חצרות הבתים, מאזורי לולים, משקים פרטיים או דרכי שירות.

קרטונים וגרוטאות

 • בכל יישוב מספר עמדות למחזור קרטון, את הקרטונים יש לרוקן משאריות פסולת, לשטח ולהעביר לאחד ממתקני המחזור הפזורים ביישוב.
 • גרוטאות כמו מתקני פלסטיק, ריהוט ישן וכו'- העדיפות היא לתרומה ושימוש חוזרJ, ואם בכל זאת אין ברירה, ניידת השירות של המועצה מגיעה אחת לשבוע לכל אחד מהיישובים (ניתן להתעדכן במוקד).
 • פסולת אלקטרונית – פינוי מתבצע על פי מועדים שיפורסמו מראש.

 

אנו תקווה כי תקפידו לפעול בהתאם להנחיות, הוראות המפקח וחוקי העזר, ולא יהיה צורך במתן קנסות למען השמירה על הסביבה וניקיון היישובים.