דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900
שם ישוב ראש הצח"י ממלא מקום רב"ש
כרמים מירי מדן

050-4443042

צור רחמים

054-2505582

חיים יצחקי

0502034735

יחדיו איילת טל

052-4704946

  מענה בשעת חירום: חגי הלל (80% משרה רב"ש גבעות בר ו20% רב"ש חירום יחדיו).טל: 050-9304030
משמר הנגב גיא וילק

050-7655423

הדס פלג

052-7711995

דדה אלוק

0546614824

שובל עדי פז

052-3962782

ורד בלול                         0522297981 קלי  ( שמעון ) לוי            0522297916
בית קמה לירון קמפו

052-6661069

אתי סלע

058-4929966

ניר נווה

0523425555

נבטים יהושע שני

0507549766

שמעון אברהם

0546878280

משק קהילתי אבי אורחן
חצרים מיכל וינגרט

052-5013393

דליה ידלין

052-5013566

ואדים קוזלוב

0525013816

גבעות בר אסתי כהן

052-7798329

  חגי הילל

טל: 050-9304030

שומריה נועה רייש

0545236453

פאר הורוביץ

0544890933

מיכאל אדרי

0542240870

דביר אליאן גרימברג

0524283231

אסף רוט

054-2508988

חנן לבבי

0528105489

להב עודד צימנד

052-5793070

אמיר שכטר

050-2034222

שלום טובים

0502034500

 

נצר אליקים מש"ק אשכולי גבעות בר חצרים דביר משמר הנגב