דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

(מומלץ לתת לקבצים שאתם מעלים את השם המתאים)

  • תמונת פספורט
  • צילום ת.ז. + ספח
  • אישור תושבות מעודכן
  • אישור לימודים
  • מערכת שעות
  • אישור ניהול חשבון בנק על שם מבקש המלגה/או צילום המחאה מבוטלת