מוקד המועצה: 08-6257900

שבוע פורים התחיל ב"יובלי הנגב" כבר ביום ראשון, 17.3.2019, בהצגת התחפושת הכיתתית. ביום שני, 18.3.2019, התקיים בבית הספר שוק תחפושות וביום שלישי, 19.3.2019, הגיעו כל תלמידי בית הספר בתחפושות לחגיגות הפורים בבית הספר.