מוקד המועצה: 08-6257900

שביתת העו"סיות

גם אנחנו, עו"סיות באגף לשירותים חברתיים בבני שמעון, חברות באיגוד העובדים הסוציאליים ושותפות למאבק.

לפיכך החל מהיום, יום שני, 6.7.2020, ועד סיום השביתה, לא תתקיים קבלת קהל ולא יינתנו שירותים כלשהם על ידי העובדות הסוציאליות.

שאר שירותי האגף ייתקיימו כסדרם.

לפניות ובירורים ניתן לפנות למזכירות האגף: 9911712- 08