דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

אנו ביחידה הווטרינרית פועלים רבות בטיפול בתופעת הכלבים המשוטטים. חלק מהפעילות הינה הגברת אכיפה, זמינות של סיורים שגרתיים ולא רק על סמך קריאה, ריכוז המידע והידע על תופעת המשוטטים בידי גורם מטפל אחד, פעילות חינוכית משותפת עם מחלקת השיטור הקהילתי, בחלק מיישובי המועצה וגם במסגרות החינוך, פרסומים שונים והפצת מידע באמצעי המדיה השונים ועוד.

חשוב לציין, כי פניות הציבור בנוגע לכלבים המשוטטים ברשות הרבים הן רבות. לעיתים מדובר בלהקות כלבים "משוטטים" החודרות ליישובים שאינם סגורים הרמטית ולעיתים מדובר בכלבים בבעלות תושבי המועצה.

המועצה משקיעה משאבים רבים בהתמודדות בתופעה (סיורים יזומים בשגרה, מתן מענה לפניות תושבים, לכידה ופינוי מ"משוטטים" מהיישובים, אכיפה מוגברת ומתן קנסות, אין ספור שיחות הסברה עם תושבים ופעילויות הסברה במסגרות החינוכיות, פעילות בשיתוף יחידת הפיצו"ח בלכידת להקות כלבים משוטטים) ועדיין עושה הרושם שלא די בכך.

אנו מבקשים להדגיש כי לצד דאגה לרווחת החיות ומתן מקום של כבוד לכלב כידידו הטוב של האדם, עלינו לזכור שהחזקת כלב כחיית מחמד אינה עניין של מה בכך ודורשת אחריות, מחויבות, מסירות והשקעה של זמן וכסף על מנת לדאוג לו.

תופעת הכלבים המשוטטים ללא בעליהם וגללי הכלבים שאינם נאספים מהווים מטרד סביבתי ותברואתי הפוגע באיכות החיים בישוב. בנוסף לכך, הכלבים המשוטטים לבדם מטילים פחד וחשש בקרב ילדים ואנשים מבוגרים. הטענה כי "הכלב לא מזיק לאף אחד.." היא מוטעית ואף מנוגדת להוראת החוק.

לפיכך, ראוי להבהיר שוב לתושבי המועצה את הוראות החוק והתקנות בדבר החזקת כלבים, אשר על פיהן פועלת המועצה ושהאכיפה תבוצע לגביהן:

האחריות שהכלב לא ישוטט חופשי מוטלת על בעליו!!!

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג- 2002 (להלן: "חוק להסדרת הפיקוח על כלבים") קובע בסעיף 11 (א) כי "המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי החצר, אלא אם הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו .."

בסמכות הרשות להטיל על בעליו של כלב שתועד משוטט קנס כספי בסך 500 ₪, בהתאם לקבוע בתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- כלבת ופיקוח על כלבים), תשס"ז- 2007.

בנוסף, הוטרינר הרשותי ו/או מפקח מטעם הרשות רשאי ללכוד כלב שאינו מוחזק על פי הוראות החוק והתקנות ולהעבירו למאורות הרשות. הוצאות הלכידה וההחזקה חלים על פי חוק על בעליו של הכלב.

 

החזקת כלבים ורישומם

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים קובע כי "2. א) לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים, אלא אם כן ברשותו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב שניתן לפי חוק זה",

כל תושב המתגורר בשטח המועצה מחויב לרשום את כלבו ולקבל על הכלב רישיון מהוטרינר הרשותי של המועצה.

בסמכות הרשות להטיל על בעליו של כלב שלא רשום ברישומי הרשות קנס כספי בסך 500 ₪.

 

בהתאם לתקנות הכלבת (חיסון) – התשס"ה 2005

"3. א) לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה, ובלבד שלא חלפה שנה מיום חיסונו האחרון."

ישנה חובת חיסון למחלת הכלבת כתנאי לקבלת רישיון החזקה לכלב, בסמכות הרשות להטיל על בעליו של כלב ללא חיסון כלבת בתוקף קנס כספי בסך 1500 ₪.

 

אנו מבקשים להוסיף ולומר, כלבים ובעלי חיים יקרים מאד לבעליהם, אבל רק להם. עבור תושבים אחרים הם מהווים לעיתים מטרד של ממש. מדיניות המועצה בנושא היא אכיפת החוק כלשונו. ליישוב ולמנהלי הקהילות לא תינתן הסמכות להחליט על מדיניות אחרת.

איכות החיים בקהילה קטנה קשורה בקשר ישיר ביחסים שבין התושבים. אז מעבר לכל הוראות החוק, אנא מכם, התחשבו בסביבת המגורים שלכם, בשכנים, ובעוברי האורח- הקפידו על כך שהכלבים לא יסתובבו חופשי ותדאגו לנקות במקרים בהם הכלב עושה את צרכיו במקום ציבורי.

תחום זה, הסדרת הפיקוח על כלבים, עובר שינויים ממסדים רבים בכל הרשויות בארץ וגם אצלנו בבני שמעון,

בקרוב נתחיל לאכוף גם החזקה לא ראויה של בעלי חיים מתוקף חוק צער בעלי חיים.

אנו רואים את השינוי כמבורך גם תברואתית לשמירה על בריאות הציבור וגם ערכית- לדאגה לרווחת בעלי החיים בשטחי המועצה.

במקביל אנו גאים שעם האכיפה המוגברת המחלקה הווטרינרית של בני- שמעון עומדת בשמחה לרשות התושבים לקבלת מידע, עזרה וייעוץ לגבי החזקה וגידול של בעלי החיים וכלבים וחתולים בפרט.

 

דרכים ליצירת קשר עם היחידה הווטרינרית:

שני בקשי                אחראית בעלי-חיים    050-7888218       shanib@bns.org.il

ד"ר עזרא שהרבני    וטרינר המועצה         052-2642815       vet-bns@bns.org.il

 

בברכה,

אגף תפעול וסביבה,

היחידה הוטרינרית