מוקד המועצה: 08-6257900

ניר זמיר, ראש המועצה, אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך וברית אופיר, מנהלת תחום הצעירים, נפגשו ביום שלישי, 3.9.2019, עם נציגות שותפות ביחד (שותפות 2,000), שותפות מונטריאול-באר שבע-בני שמעון לשיחה על הרחבת המעורבות של בני שמעון בתוכנית. בפגישה השתתפו גם חיה עפרוני, מנהלת תחום הנוער באגף החינוך, עדי לב, מנהלת תחום הילדים באגף, עדי לב ובת-אל וקנין, רכזת תחום הנוער.

נציגות השותפות הציגו את התוכניות השונות שמפעילה השותפות והביעו את רצונן להעמיק את הקשרים בין השותפות למועצה. ניר זמיר, ראש המועצה אמר בפגישה כי הוא תומך בכך וישמח ביצירת תוכניות נוספות, רחבות יותר, שיפנו למספר גדול יותר של מגזרים ותושבים במועצה.