דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

נייר עמדה – שימוש בתנורי עץ ביתיים (קמין)


ועדת איכות סביבה – מועצה אזורית בני שמעון 2016

לפני שאתם מתקינים תנור עצים (קמין) בבית, חשוב לנו שתדעו:

Etsבשנים האחרונות עולה השימוש בתנורים המוזנים בעץ (קמינים), במקום באמצעי חימום אחרים, בעיקר בישובים כפריים. כל חורף, מקבל המשרד להגנת הסביבה תלונות רבות על מטרדים הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה דירתיים, בעיקר מהפעלת תנורי הסקה בעץ. על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה- עשן משריפת עץ מכיל חלקיקים נשימים ועלול לפגוע בבריאותו של מי שחשוף לו באופן קבוע.

מחקרים שונים שנעשו בארץ ובעולם מצאו שהחלקיקים הקטנים שנפלטים יכולים לגרום לגירוי קנה הנשימה, לדלקות בקנה הנשימה ולהחמרת מצבם של חולי אסתמה וברונכיט, בעיקר בקרב ילדים, הרגישים יותר להשפעות מזהמים על מערכת הנשימה.

עמדת וועדת איכות הסביבה היא כי יש להעדיף אמצעי חימום חלופיים: מזגן (בעל יעילות אנרגטית גבוהה) הוא הידידותי ביותר לסביבה, מאחר והשימוש בו מונע פליטת מזהמים מקומית בישוב, ואילו זיהום האוויר הנוצר מייצור החשמל מטופל במקורו בתחנת הכוח. במידה ובכל זאת תרצו תנור הסקה אנו מפצירים בכם להעדיף קמין המופעל באמצעות גז שעדיף מבחינה סביבתית על פני מקורות אנרגטיים אחרים כגון עץ או סולר.

 

במידה ואתם בכל זאת רוצים להתקין תנור עץ (קמין) להלן מספר הנחיות:

 • היתר בניה: התקנת מתקן הסקה דורשת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון הבנייה בני שמעון, כפי שנקבע בחוק התכנון והבנייה.
 • תקינה: מתקן ההסקה מחויב לעמוד בתקנים הישראלים הרלוונטיים לפי מכון התקנים (מפורט בנוהל הגשת בקשה להיתר לתנור הסקה ביתי)
 • עמידה בחוקים ותקנות: חוק העזר של מ.א. בני שמעון שמירה על איכות הסביבה – 2010
  ההנחיות בחוק העזר מורות כי לא יגרום אדם או בעל נכס למפגע סביבתי כגון ריח או זיהום אוויר בלתי סביר.
 • שימוש בתנור תקני בלבד. רוב תנורי יציקת המתכת תוצרת חוץ הם בעלי תו תקן. הסבת קמין להסקה בעץ תבוצע ע"י בעל מקצוע מוסמך ותקבל תו תקן רשמי.
 • מיקום התנור והארובה: בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים. על פי התקן הישראלי :
 1. תנור המוסק בדלק מוצק (עץ, פחם וכו'(לפי ת"י 1368 חלק 2:

גובה הארובה: גובהה יהיה גבוה ב 1 מ' לפחות מגובה מבנים סמוכים הנמצאים ברדיוס של 10 מ'.

לפי סעיף 3.1.3: אם נמצאים מבנים סמוכים ברדיוס של 10 מ' ממוצא הארובה )טווח ההשפעה(:

גובה נקודת הפליטה יהיה גדול ב- 1 מ' לפחות מהקצה העליון של חלונות החדרים העליונים המיועדים לשהייה

קבועה של בני אדם בטווח ההשפעה שלעיל"

 תנור המוסק בדלק נוזלי לפי ת"י 838 חלק 3:

גובה הארובה: הארובה תבלוט בגג שטוח פחות 2 מ' מעל הגג ובגג משופע הארובה תבלוט לפחות

0.5 מ'  מעל לרכס הגג.

לפי סעיף 7.1.1:  ארובה המותקנת בבניין נמוך מהבניינים האחרים שבסביבה תבלוט ב- 2מ' לפחות מעל לנקודת המפגש בין ציר הארובה לבין הקווים הדמיוניים הנטויים בזווית של 30 מעלות כלפי האופק והיוצאים מהקצה העליון של כל בניין שבאותו נכס, או בנכסים שכנים ברדיוס של 15 מ' מהארובה.

 • יש להשתמש בעץ יבש בלבד: עצים רטובים ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע ריח בסביבות הבית. בנוסף, יעילותם האנרגטית של עצים רטובים פחותה.
 • שרפו עץ טבעי בלבד: אין לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ מעובדים כגון MDF, סיבית, עצים מטופלים נגד חרקים וכדומה. מוצרים אלה מכילים דבקים, צבעים ותוספים ששרפתם עלולה לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד (חלקם מסרטנים). מסיבה זו מומלץ לא לשרוף ניירות מודפסים וכמובן שאין לשרוף מוצרי פלסטיק וחומרים אחרים.
 • מקור העץ: העלייה בשימוש בעץ להסקה גורמת בצידה לעלייה בכריתה בלתי חוקית ובפגיעה חמורה ביערות ובשמורות הטבע. חשוב לדעת כי הובלת עץ מחויבת ברישיון מקק"ל. מומלץ לדרוש מספק העץ להציג בפניכם את רישיון ההובלה שלו, ולא להתפתות לעסקות זולות ממקור בלתי אמין.
 • בטיחות: תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות במיוחד, ולכן יש להקפיד על בטיחות השימוש בהם. קנייה של תנור בעל תו תקן והתקנתו ע"י בעל מקצוע מיומן, והרחקת חפצים דליקים מהתנור והארובה. בבתים בהם יש ילדים מומלץ להתקין מחסום בטיחותי שימנע התקרבותם לתנור. כמו כן מומלץ, בכל בית, להחזיק באמצעי כיבוי אש כגון מטף.
 • התחשבות בשכנים: גם אם העשן והריח לא מפריעים לכם,במקרים רבים הם מהווים מטרד לשכנים הקרובים. מומלץ לברר מידי פעם עם השכנים האם העשן אינו מפריע להם ובמידת הצורך לבחון את הדרכים להפחתת המפגע, לדוגמא הבנה הדדית בנוגע לזמני השימוש בקמין, איכות העץ המוסק וכו’.

שימו לב:

 • לשאלות נוספות ניתן לפנות ולהתייעץ עם צוות הועדה המקומית לתכנון הבנייה בני שמעון

בטלפון: 08-6257920

 

 

 

 

 

ביחד נשמור על הבריאות ,איכות החיים והסביבה

 

                                                                                       ועדת איכות הסביבה

                                                                                    מועצה אזורית בני שמעון

                                                                                                 2016