דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

שינויי תנועה זמניים במחלף להביםהעבודות במחלף להבים-עידן הנגב נמצאים כרגע בשלבי ביצוע סופיים.

בחודשים הקרובים, מאי-יוני 2022 יבוצעו מספר שינויים בהסדרי התנועה בצומת להבים.

במסגרת העבודות המתוכננות, ייפתח המחלף על כל זרועותיו למעט מקטע הרמפה הצפון מזרחית המיועדת לווסת את התנועה מכבישים 31 ו-310 לכיוון צפון דרך כביש 40. מקטע זה ייחסם ל 3 שבועות עד חודש לצורכי השלמת העבודות בהתאם לשלביות הביצוע של הפרויקט.

הנוסעים בכביש 31 מלהבים לכיוון צפון והנוסעים בכביש 310 מרהט לכיוון צפון יופנו לדרך חלופית, דרך כביש 6 לכיוון צפון

לנוסעים המגיעים מדרום על כביש 40 (מכיוון באר שבע) ומבקשים להמשיך צפונה והנוסעים המגיעים מצפון על כביש 40 (מכיוון תל אביב) ומבקשים להמשיך דרומה–  אין כל שינוי – ניתן להמשיך על כביש  40 צפונה ודרומה