מוקד המועצה: 08-6257900

התנדבות

 

המועצה ויחידת ההתנדבות מעודדות ומקדמות את ההתנדבות בקהילה במספר רובדים:

ביישובים עצמם – התברכנו במועצתנו בקהילות פעילות ומתנדבות. עם זאת, אנו מעוניינים בהרחבת הפעילות ההתנדבותית המביאה עמה תרומה רבה לכל המעורבים. לצורך כך אנו מעודדים כל ישוב לבחור מתוכו מוביל התנדבות יישובי אשר יעודד את פיתוח תחום ההתנדבות בישוב, יזום בשיתוף עם יחידת ההתנדבות במועצה תכניות התנדבות חדשות, ישמש כתובת להעלאת צורכי הקהילה למתנדבים, יסייע  בחיבור לפעילות התנדבותית של אנשים המעוניינים להתנדב ביישובו או בישוב אחר וייקח חלק בצוות מועצתי לפיתוח תחום ההתנדבות במועצה.

רובד המועצה – אנו פועלים לפיתוח תכניות רוחב מועצתיות אשר יחזקו את הקשרים ושיתופי הפעולה בין הישובים, יגבירו את המענים לאוכלוסיות הזקוקות ומעוניינות במתנדבים וירחיבו את מגוון אפשרויות ההתנדבות.

שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים – אנו פועלים להרחבת העמותות והארגונים הפועלים אצלנו ושיתופי הפעולה עימם.

את הפעילות ההתנדבות במועצה מובילים יחידת ההתנדבות באגף לשירותים חברתיים ואגף החינוך בשיתופי פעולה. העשייה ההתנדבותית מתפרסת לתחומים מגוונים ושונים אך תוך מתן עדיפות לאוכלוסיות נזקקות, לקשישים, תחום החינוך, ומצבי חרום. כמו כן אנו שואפים למיצוי יכולותיהם המקצועיות והאישות של המתנדבים.

פרוייקטים ותכניות התנדבותיות קיימות:

 

מעבר לתכניות אלו אנו פועלים לפיתוח תכניות חדשות ולבניית תכניות אישיות מותאמות על פי יכולות ויוזמות של מתנדבים פונים לצד צרכים שונים המועלים.

נשמח לפנייתכם באמצעות מילוי טופס פנייה – רשום התנדבות.

לשאלות, ניתן ליצור קשר עם מיכל עובדיה רכזת ההתנדבות במועצה  באמצעות מייל – michalo@bns.org.il   או טלפון 050-6223580.

 

על ההתנדבות במועצה