דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מעבדת שירות שדה גילת לחקלאות ואיכות הסביבה תומכת בחקלאי הנגב ומגבה את המלצות מדריכי שרות השדה בתחומי קרקע, צמח ומים. המעבדה מאפשרת תמיכה בהדרכה, במושגים כמותיים וסיוע בשימוש מושכל בגורמי הייצור – מים, דשנים וזבלים.

חקלאי הנעזר באופן שוטף בשרותי המעבדה יכול לחסוך באופן משמעותי בתשומות השונות כמו מים, דשן וחומרי הדברה ובכך להקטין עלויות.
בד בבד הוא מסייע לאיכות הסביבה החקלאית על ידי מניעת בזבוז וזיהום מים וקרקע.
לאחרונה הרחבנו את השרות לחקלאות ואיכות הסביבה ע"י כך שהמעבדה מבצעת גם בדיקות של שאריות חומרי הדברה בעיקר עבור חקלאים המייצאים לחו"ל. היום המעבדה מסוגלת לתת מענה לכל מגוון הבדיקות הנדרש, בדיקות כימיות, שאריות חומרי הדברה ובדיקות בקטריאליות.

מטרות הבדיקות:

בדיקת איכות מי קולחין ושפכים ממפעלים ומפעלי טיהור שפכים לצורך אישורי רשויות ומשרדי ממשלה.
התאמת הקרקע לגידולים.
איתור מקרי המלחה, מניעתה ו(או) הפחתת נזקיה.
קביעת פוריות הקרקע להכוונת הדישון.
מניעת זיהום הקרקע ומקורות המים.
בדיקת איכות מי ההשקיה למניעת נזקים לקרקע, לגידול ולסביבה.
בדיקת מצעי גידול מנותקים.
בדיקות צמחיות להכוונת הדישון ושיפור איכות המוצר.
בדיקת הרכב דשנים, זבלים, קומפוסטים ובוצות שפכים.
הכוונת ההשקיה והדישון בבתי צמיחה.
בדיקות עזר לחקלאים אורגניים – קומפוסט, תמיסות דשן אורגניות, קרקע ומים.
התאמת קרקעות והכוונת ההשקיה והדישון בגן הנוי.
בדיקת קרקעות מזוהמות.

< חזרה