דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

שירות פסיכולוגי חינוכי

 

השירות הפסיכולוגי פועל מטעם משרד החינוך התרבות והספורט ומעניק שירותים פסיכולוגיים ויעוץ חינוכי למערכת החינוך, לתלמידים ולהוריהם באמצעות פסיכולוגים.

מטרתו של השרות הפסיכולוגי היא לקדם את התפתחותו של כל תלמיד ותלמיד, לדאוג למיצוי הפוטנציאל החבוי בו, מבחינה רגשית, לימודית, חברתית.

עיקר עבודת הפסיכולוג מונחית ע"י הגישה המערכתית הרואה את הפרט כחלק ממכלול מערכות חברתיות רבות – המשפחה, הכיתה, ביה"ס והקהילה.

לפיכך תפקיד הפסיכולוגים החינוכיים הוא לשפר את מקצועיותם ומיומנותם של אנשי החינוך בתחומי בריאות הנפש כדי שיוכלו לאפשר את התפתחותו התקינה של הילד בביה"ס ובקהילה.

בנוסף, מתקיים שירות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) המאפשר טיפולים פסיכולוגים בתשלום הורים.

 

מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי: קרן אקר, טלפון: 054-9930304, דואר אלקטרוני: kerenacker@gmail.com

אחראית שפ"מ: דלית אפיק, דואר אלקטרוני: dalitafik@gmail.com

מזכירת השירות הפסיכולוגי החינוכי: מאיה גולן, טלפון: 08-9911726, דואר אלקטרוני: mayag@bns.org.il

 

סיוע בימי קורונה