מוקד המועצה: 08-6257900

החל ממחר (21.4.2020):

א. יוחזרו לפעילות הקווים: 364, 332.

ב. תתוגבר הפעילות של קו 330.

למען הסר ספק, פעילות התחבורה הציבורית עדיין פועלת במתכונת מצומצמת,

בימים ראשון – חמישי, תסתיים פעילות התחבורה הציבורית היומית בשעה 20:00 (הנסיעות האחרונות שיבוצעו הן אלו שיצאו בשעה 20:00).

הקווים הבאים יופעלו בלוחות זמנים מיוחדים, בימים ראשון – חמישי:

דן בדרום:

קווים בינעירוניים16, 19, 20, 21, 26, 29, 35, 36, 40, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 130, 250, 330, 332, 363, 364

קווים עירוניים

אשקלון – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 18

קרית מלאכי  – 1, 2, 3

קרית גת   –  2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 18

שדרות – 1, 2, 12

נתיבות  – 2, 3, 4

אופקים – 2, 3

מ.א. אשכול – 10, 11, 12, 13, 14, 15

דן באר שבע

באר שבע – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 25

 

* יתר הקווים מבוטלים עד הודעה חדשה

ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של דן בדרום www.danbadarom.co.il   ובאתר האינטרנט של דן באר שבע www.danbr7.co.il