דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

תושבי בני שמעון - סופרים אותכם!במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגשה השבוע הנהלת המועצה בראשות ניר זמיר, ראש המועצה, עם צוות מפקד האוכלוסין מחוז דרום בראשות נתי בוכניק. ניר: "מפקד האוכלוסין הוא פרויקט לאומי, הנתונים הנאספים בו משמשים לשיפור איכות חיי התושבים. אני קורא לתושבי בני שמעון הנדגמים להשיב לשאלון המפקד". בסיום המפגש העניק מר בוכניק למר זמיר אטלס מפקדי במהדורה מיוחדת שהוציאה הלמ"ס המסקר 70 שנות מפקד.

החל מה-3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם המועצה האזורית בני שמעון. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

כ-7% מתושבי בני שמעון נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי ממחשב, באתר אינטרנט מאובטח וייעודי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. למשיבים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי מתנה שישלח מיד בסיום ההשבה על השאלון. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.