מוקד המועצה: 08-6257900

לידיעתכם, בגין הקמת קו סניקה חדש לשפכי מתחם בית קמה, אבשלום וקיבוץ שובל ובגין העברת טיהור שפכי מתחם בית קמה, אבשלום וקיבוץ שובל למט"ש רהט. בכוונת המועצה להגיש תיקון לתעריפי תשלומי הקמה למערכות ביוב אזוריות לבית קמה, שובל ומתחם אבשלום מועצה אזורית בני שמעון.

 

התעריפים המבוקשים הינם כדלקמן:

מצב קיים
שם המועצה האזורית שם הישוב רכיבים לחיוב תעריף בשקלים חדשים למטר רבוע בניה תעריף בשקלים חדשים למטר רבוע קרקע
בני שמעון בית קמה ביב ציבורי 12.79 29.85
ביב מאסף 4.15 9.68
מכון לטיפול בשפכים 6.32 17.74

 

מצב מוצע
שם המועצה האזורית שם הישוב רכיבים לחיוב תעריף בשקלים חדשים למטר רבוע בניה תעריף בשקלים חדשים למטר רבוע קרקע
בני שמעון בית קמה ביב ציבורי 12.79 29.85
ביב מאסף 12.00 6.00
מכון לטיפול בשפכים 12.10 6.05
שובל ביב מאסף 12.00 6.00
מכון לטיפול בשפכים 12.10 6.05

 

ניתן להגיש התייחסות לעניין שינוי התעריפים למר ניצן דואניאס, בכתובת הדואר האלקטרוני nitsan@bns.org.il, לא יאוחר מיום 10/5/19