דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

במסגרת התוכנית, שתכנס לתוקף בתאריך 6.9.2020, ההתמודדות עם נגיף הקורונה תתבצע באמצעות סיווג כל יישוב לירוק, צהוב, כתום או אדום. מה המשמעות של כל צבע מבחינת רמות התחלואה, אילו מגבלות נגזרות מכוחו ומתי ההגבלות הללו לא יחולו?

תוכנית "הרמזור" מאפשרת התמודדות דיפרנציאלית עם התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים, על בסיס מדדים אחידים, קבועים ושקופים. התוכנית מרכזת את כל הטיפול בשגרת החיים לצד הקורונה ומשלבת הנחיות ברמה הארצית והנחיות ברמה המקומית.

כלי הניהול וקבלת ההחלטות המכונה "הרמזור" מגדיר ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף הקורונה, שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום. כל רשות מקומית תסווג בצבע לפי מדרגים אלו. סיווג בצבע ירוק מעיד על תחלואה נמוכה ומאפשר פעילות מותאמת, בעוד שסיווג אדום מעיד על תחלואה גבוהה ועל כן הטלת מגבלות התקהלות מחמירות יותר.

בכל היישובים, ללא קשר לצבע היישוב, תהיה הקפדה מלאה על הנחיות ממ"ש – מרחק, מסכה ושטיפת ידיים.

סיווג וצבע היישוב נקבע על-פי אחוז החולים החדשים, קצב גידול התחלואה ואחוז החולים החיוביים מסך הבדיקות, בהתאמה וביחס למספר התושבים.

צבע היישוב מבטא את מצב התחלואה ביישוב, וכתוצאה מכך את ההגבלות בתחום ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים. בהתאם לכך, נקבעות הפעולות שעל המדינה, הרשות המקומית ותושבי היישוב לעשות כדי להוריד את רמת התחלואה.

הפעולות שיבוצעו במסגרת הרשות המקומית לשם תמיכה בשינוי והורדת מגמת התחלואה בתחומה, כוללים הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד, הגדלת היקפי התשאול ואיתור המגעים, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, ביצוע אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת.

חישוב מצב התחלואה ביישוב יתפרסם לציבור אחת ליום, אולם שינוי סיווג וצבע היישוב יתבצע אחת לשבועיים לפי ממוצע הנתונים בשבוע האחרון, על-מנת לאפשר תקופת זמן מספקת לביצוע תהליכי שיפור ושינוי.

יישוב ירוק – יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה נמוכה ולכן תתאפשר בו פעילות מקסימאלית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך הקפדה על ההנחיות על מנת לשמור על מצבו של הישוב. לפירוט המדיניות ביישוב ירוק.

יישוב צהוב – יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה בינונית. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות חלקית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה בישוב, הכוללים ביצוע אכיפה אפקטיבית, הגנה על אוכלוסייה בסיכון והסברה ממוקדת. לפירוט המדיניות ביישוב צהוב.

יישוב כתום – יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה גבוהה. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות מצומצמת של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה בישוב, הכוללים הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד, הגדלת היקפי התשאול ואיתור המגעים, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, ביצוע אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת. לפירוט המדיניות ביישוב כתום.

יישוב אדום – יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה גבוהה מאוד. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות מינימלית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה, הכוללים הוצאת חולים למלוניות החלמה, ביצוע אכיפה קפדנית של בידודים, הסברה ממוקדת ואפקטיבית לשם שמירה על ההנחיות והגנה על אוכלוסיות בסיכון. לפירוט המדיניות ביישוב אדום.

"אזור מוגבל" – ישוב המסווג כאדום ושלא יצליח להוריד את רמת התחלואה בו, יועלה לדיון ובחינה במסגרת "וועדת שרים לאזור מוגבל". בדיון יוחלט האם להכריז עליו או על חלק מהשכונות ביישוב כ"אזור מוגבל". למידע והנחיות לאזורים שהוכרזו כמוגבלים.

ההגבלות לעניין ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים ייקבעו בכל אזור בהתאם לסיווג היישובי, פרט למספר תחומים בהם קיימת הסדרה ארצית. לקבלת מידע אודות צבע היישוב שלכם וההנחיות באזורכם .

ההגבלות בהם קיימת הסדרה ארצית הם בתחומים המהווים תנאי חיוני לתפקוד המשק או בתחומים שמעצם מהותם אינם אזוריים. מקומות אלו כוללים חנויות למכירת מזון, מוצרי היגיינה ובתי מרקחת, מסגרות רווחה, פעילות מוסדות המקיימים פעילות חינוך פורמאלית, פעילות התחבורה הציבורית והתעופה, פעילות מקומות עבודה (למעט לעניין קבלת קהל), אירועים מאורגנים מאושרים (כגון אירועי תרבות ותפילה), גני אירועים בשטח פתוח, אירועי ספורט, שמורות טבע, גנים לאומיים, אתרי מורשת והמקומות הקדושים, חופי רחצה, מוזיאונים וקניונים. להרחבה אודות המדיניות הארצית.

ההתקהלויות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים, שאינם כלולים בהסדרה הארצית, תוגבל לפי אחוז מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק. אם אין תפוסה מירבית תחושב התפוסה לפי אדם ל-4 מ"ר, כל עוד מספר האנשים לא יעבור את מגבלת ההתקהלות הקבועה בהחלטה, בהתאם לצבע היישוב. להרחבה אודות המדיניות האזורית ותחומי ההגבלות התלויות במצב התחלואה היישובי.

במקום ללא רישיון עסק (שטח פרטי או ציבורי) או בעסק אשר לא מגודר לו התפוסה המותרת – מגבלת ההתקהלות תחושב לפי אדם ל-4 מ"ר, כל עוד מספר האנשים לא יעבור את מגבלת ההתקהלות הקבועה לצבע היישוב.

בעסק בעל הגדרה של תפוסה מותרת ברישיון עסק – מגבלת ההתקהלות תחושב לפי אחוז מהתפוסה המותרת, כל עוד מספר האנשים לא יעבור את מגבלת ההתקהלות הקבועה לצבע היישוב.

היכנסו ל"מחשבון ההתקהלות"  – מלאו את הפרטים וקבלו את מגבלת ההתקהלות המותרת למקום ולמיקום שלכם.