מוקד המועצה: 08-6257900

הנחה בארנונה לשנת 2020
קראו עוד
הנחה רטרואקטיבית בארנונה
קראו עוד
עדכון תאריך הגבייה
קראו עוד
טפסים בקליק
קראו עוד
תשלומי החינוך
קראו עוד
דחיית מועד אחרון לתשלום הארנונה לחודשים 9-10/2016
קראו עוד