מוקד המועצה: 08-6257900

מקוואות הנשים במועצה בימי קורונה
קרא עוד
הודעה בדבר השעיית תשלומי תרבות, פנאי, חינוך וחוגים
קרא עוד
פעילות הוועדה המקומית בימי קורונה
קרא עוד
רענון לציבור: יש להתרחק מחפצים חשודים
קרא עוד
אישור שמות רחובות בגבעות בר
קרא עוד
תמיכת המועצה במוסדות ציבור לשנת 2020
קרא עוד
התראת מזג אוויר סוער
קרא עוד
מינויים חדשים במועצה
קרא עוד
פתיחת שנת הלימודים ב"יובלי הנגב"
קרא עוד
חושבים אסטרטגיה
קרא עוד
זיכוי מס הכנסה לתושבי המועצה
קרא עוד
המועצה הוכרזה כרשות איתנה
קרא עוד