מוקד המועצה: 08-6257900

דחיית מועד תשלום הארנונה לעסקים קטנים ובינוניים
קרא עוד
הודעה בדבר השעיית תשלומי תרבות, פנאי, חינוך וחוגים
קרא עוד
הנחה בארנונה לשנת 2020
קרא עוד
רישום נכסים בטאבו
קרא עוד
הנחה בארנונה למגורים לחייל מילואים פעיל
קרא עוד
הנחה רטרואקטיבית בארנונה
קרא עוד