מוקד המועצה: 08-6257900

ישיבת מליאת המועצה – פברואר 2020
קראו עוד