מוקד המועצה: 08-6257900

שבוע המעשים הטובים: ותיקי בית גיל-עד חילקו סלים...
קרא עוד
שבוע המעשים הטובים: בנבטים משחקים ביחד
קרא עוד
שבוע המעשים הטובים: מחלקים ממתקים בבסיס שפיפון
קרא עוד
שבוע המעשים הטובים: "ניצני הנגב" מנקי...
קרא עוד
שבוע המעשים הטובים: "יובלי הנגב" מנקים
קרא עוד
שבוע המעשים הטובים: מחלקים עוגיות לחיילים
קרא עוד
שבוע המעשים הטובים: אופים עוגיות לחיילים ביחדיו
קרא עוד