יאיר גולדין
תברואן המועצה
08-6257966
052-4269179

פנייה מקוונת למוקד המועצה 

נושא השירות 
זמן תקן  
מהות הטיפול/הערות  

הדברת תיקנים בשוחות ביוב בשטחים ציבוריים

מענה לקריאה תוך 3 ימי עבודה

ביצוע ההדברה

ניטור וטיפול יזום בזבובים

אחת לשבוע בכל יישוב

ניטור, בדיקה, מילוי מלכודות וריסוס

טיפול בפניות בנושאי הדברה בשטחים ציבוריים: מכרסמים, תיקנים, זבובים, יתושים ומזיקים אחרים

מענה לקריאה תוך 3 ימי עבודה

ביצוע הטיפול הנדרש

טיפול בפניות בנושא דבורים/ צרעות

מענה לקריאה תוך 24 שעות

טיפול במפגע

טיפול בפניות בנושא נחשים  בשטח הציבור או במוסדות ציבור

מענה לקריאה תוך 6 שעות

פינוי הנחש

דיגום מי שתיה

אחת ל- 4 שבועות ו/או על פי דרישת משרד הבריאות

ביצוע דיגום

ניטור יזום של יתושים וזבובים במקוואות מים ונחלים

אחת לשבוע בחודשים מרץ - נובמבר

ביצוע הניטור

ריסוס עשבייה במקוואות מים ונחלים

פעמיים בשנה בחודשים נובמבר - דצמבר ובחודש אפריל

ביצוע הריסוס

טיפול וריסוס במוסדות חינוך

אחת לשנה

ביצוע ריסוס על פי חוזר מנכ"ל

ניטור וטיפול בנמלת האש הקטנה

אחת לשנה

ניטור והדברה

מבוצע בהשתתפות תקציבית של היישובים

פינוי פגרים ביישובים גבעות בר, יחדיו ונבטים

24 שעות

בסופי שבוע עד 72 שעות

פינוי הפגר ע"י קבלן הדברה.

בשאר יישובי המועצה הטיפול מתבצע באחריות היישוב