אגף יישובים עוסק בקשר ובליווי היישובים ובעלי התפקידים ביישובים במגוון תחומים וביצירת אסטרטגיה למועצה וליישובים.

האגף אחראי על הפעילויות הבאות:

  • ליווי כלכלי ליישובים – האגף מסייע להנהגות היישובים בפיתוח הכלכלי בתחומי היישוב ובעבודה מול רשויות המדינה השונות, בכלל זאת גם רשות מקרקעי ישראל, ועדות מחוזיות וגופים נוספים. בנוסף, הליווי הכלכלי מציע הכשרות והדרכות רלוונטיות לרכזי המשק ואנשי הכלכלה ביישובים ומייצר חיבורים בין יזמים לבין היישובים.
  • אסטרטגיה – חיזוק יכולות התכנון האסטרטגי ותהליכי קבלת ההחלטות המבוססים על ניתוח ועיבוד נתונים, חשיבה מתודולוגית ויצירתית, שאיפה לשיפור מתמיד, וסיוע להנהלת ולמנהלי הרשות בגיבוש תכניות עבודה ומדיניות ארוכת טווח.
  • בטחון קהילתי – שיפור הביטחון האישי של תושבי היישובים ע"י הפעלת תוכניות למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול. 
  • דוברות – ייצוג המועצה בערוצי המדיה השונים. מעלה לסדר היום את מטרות עבודת המועצה ברמה האזורית והארצית, לצד הידוק הקשר והתקשורת עם התושבים.
  • מרכז הצעירים – מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים, מתוך אמונה והבנה כי הם אבן יסוד בשגשוגה של המועצה האזורית ותורמים ליצירת חברה רב גילאית ומגוונת בישובים ובמועצה.

אגף יישובים

איתי זיידנברג
מנהל האגף

טלי חיים
רכזת תקציבים ואדמיניסטרציה

טל שם טוב
מנהלת ביטחון קהילתי ישובי

אודי נתן
גיוס משאבים

מלווי ישובים

איתן הס
אחראי אסטרטגיה

ניצן מרידן
רפרנט אסטרטגיה

חגי פקציארז
מלווה ישובים

מרכז הצעירים

ברית אופיר
מנהלת מרכז צעירים

בר פלג
רכזת מעורבות חברתית

ליבנת רז
רכזת חיילים משוחררים

ברק ביטון
רכז תחום להט"ב