מחלקת הקיימות פועלת למניעה, לצמצום ולטיפול במפגעים סביבתיים, לשיפור איכות החיים והסביבה
ולהטמעת ערכי הקיימות בקהילה באמצעות קידום הטמעת אורח חיים מקיים ולימוד הנושא במסגרות החינוך

  • קידום החינוך הסביבתי בקהילות, בבית הספר ובגני הילדים
  • סיוע לתפעול זרמי המיחזור ביישובים
  • ניידת שירות – ניקיון מרכזי המיחזור ביישובים

 

  • ריכוז ועדת איכות סביבה מועצתית וקידום ועדות איכות סביבה יישוביות
  • קידום תוכנית אסטרטגית – מועצה ירוקה ומדגימה
  • ביצוע פרוייקטים סביבתיים מועצתיים
  • מחלקת קיימות ואיכות הסביבה אמונה על הטמעה של ערכי הקיימות והשמירה על הסביבה כדרך חיים

 

 

 

פנייה מקוונת למוקד המועצה 

מחלקת איכות הסביבה וקיימות

עופרה מלכא
רכזת איכות סביבה

שירלי בשן אונר
רכזת חינוך סביבתי

שאדד אלהוזייל
ניידת שירות

סלים אלעסד
ניידת שירות

נושא השירות 
זמן תקן  
מהות הטיפול/הערות  

פינוי פחים כתומים (אריזות)

 אחת לשבועיים

מועדי הפינוי ביישובים מפורסמים באתר המועצה

פינוי קרטוניות

על פי תדירות המוגדרת לכל מתקן

זמן הפינוי משתנה בין המתקנים השונים (אחת לשבוע עד אחת לחודש)

פינוי פח כחול (נייר וקרטון דק)

אחת לשלושה שבועות

מועדי הפינוי ביישובים מפורסמים באתר המועצה

פניה בנושא פינוי זרמי מחזור – מתקן מלא

פחים כתומים – 7 ימים

קרטוניות  - 3 ימים

פחים כחולים – 7 ימים

פינוי המתקן

פינוי מתקן סגול (מיכלי זכוכית)

אחת לחודשיים

פינוי המתקן

פינוי מוקדי פסולת אלקטרונית (חביות)

בהתאם לקריאה-

077-2188446

[email protected]

האחריות לקריאה על אחראי לנושא המוגדר לכך בכל יישוב

נראות עמדות מחזור

אחת לשבוע ליישוב

ניקיון וסידור העמדה

פניה בנושא פסולת בשטחים פתוחים

עד 2 ימי עבודה למענה ראשוני

מענה ראשוני - הגעה לשטח ותיעוד

טיפול במפגע - בהתאם לממצאים

פניה בנושא זיהום אוויר

עד 2 ימי עבודה למענה ראשוני

מענה ראשוני - הגעה לשטח ותיעוד

טיפול במפגע - בהתאם לממצאים

פניה בנושא מפגע קמיני עץ

עד 2 ימי עבודה למענה ראשוני

מענה ראשוני - הגעה לשטח ותיעוד

טיפול במפגע - בהתאם לממצאים