כשרות

רבנות בני שמעון מפקחת על עסקי המזון, התעשיה ובתי האריזה בתחומי המועצה ומספקת תעודות כשרות לבעלי העסקים שבתחום שיפוטה של הרשות. הענקת התעודה נעשית בליווי והדרכה לבעלי העסק על ידי מפקח כשרות והמשגיחים במקום.

לפרטים בנושא כשרות יש לפנות ל:

הרב משה ברנס
מפקח כשרות
050-5392011