באוקטובר 2017 הוכנסו פחים כתומים למיחזור אריזות לישובי המועצה!

הפחים כתומים נותנים מענה למיחזור אריזות מסוגים שונים: אריזות מוצרי מזון ומוצרי ניקוי, שקיות ניילון קרטוני חלב ועוד סוגי אריזות רבות אחרות. הפחים הכתומים נפרסו בסמיכות גדולה לבתי התושבים והנגישו את האפשרות למחזר לכל תושב ברחבי המועצה. מדובר בשינוי משמעותי של הרגלי השלכת הפסולת שלנו - לפי סקרים שנעשו בשנים האחרונות הישראלי מייצר בממוצע כמעט 2 ק"ג אשפה מידי יום. עיקר נפח הפסולת בפח הירוק (כ-2/3) היא פסולת אריזות ועל ידי השלכתה לפח הכתום נקבל פח ירוק בנפח קטן בהרבה. חשוב להבין שהפרדה במקור של האריזות היא חשובה על מנת שאפשר יהיה למחזר אותן.

הפחים הכתומים הגיעו אלינו במסגרת ישום החוק להסדרת הטיפול באריזות שנחקק בשנת 2011 ומטיל על יצרנים/יבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות השירות חובה לעמוד ביעדי מחזור הקבועים בחוק. מטרת החוק היא לצמצם את פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות. החוק הינו חלק מיישום תפישת אחריות יצרן מורחבת לפיה היצרן/יבואן ש"הכניס לשוק" את המוצרים על אריזותיהם הוא שאחראי לטפל באותן אריזות ולמחזר אותן. היצרן/יבואן נדרשים לדווח מדי שנה על משקל האריזות של המוצרים הארוזים שמכרו ולהתקשר עם "גוף מוכר" כדי לעמוד בדרישות החוק ולממן את כל עלויותיו.

מה קורה עם האריזות לאחר השלכתן לפח הכתום?

הפחים הכתומים נאספים בנפרד מהפחים הירוקים, ע"י משאית פינוי אשפה אחרת, פעמיים בחודש. תכולת הפחים מועברת לאתר מיון שבו מתחם נפרד וייחודי של תאגיד מיחזור האריזות תמיר. שם ממוינות האריזות בצורה מכנית וידנית לפי סוג החומר ממנו הן עשויות: מתכת, נילון, PET (פלסטיק של בקבוקים), נייר מצופה פלסטיק (קרטוני חלב למשל) ועוד. כל סוג חומר נארז בנפרד, ונשלח למפעל טיפול מתאים.

מה משליכים לאיזה פח? כל מה שרציתם לדעת על הפחים הכתומים 
 

לשאלות ופניות בנושא הפחים הכתומים: מוקד המועצה *9967

עופרה מלכא
רכזת איכות סביבה
08-9911765
054-800-6659