מהות השירות:
הקמה, הכשרה וליווי בשגרה ובחירום, של הצוותים היישוביים, כהכנה להתמודדות במצבי חירום שונים.

הכל במטרה לייעל את מערך החירום והטיפול באוכלוסייה ואת הקשר שבין יישובי המועצה לגורמי החירום במועצה.

בעת חירום יינתן ליווי שוטף של רכזת הצח״י במועצה והעובדת הסוציאלית של היישוב לכל אחד מצוותי החירום ביישובים,
תוך אבחון הצרכים ומתן מענים פרטניים וקהילתיים נדרשים.

ענת אמר
מזכירת האגף
רונן ניר
רכז צח"י ועו"ס בית קמה ולהב
08-9911746
050-6077845