כדור הארץמועצה אזורית בני שמעון מזמינה את הקהילה להגיש בקשות לתמיכה במסגרת קול קורא רשותי לפרויקטים מסוג "פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה" באמצעות ו/או במימון מ.א בני שמעון והמשרד להגנת הסביבה.

הודעה על דחיית מועד להגשת בקשה במסגרת קול קורא פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה
בשל מצב החירום בעקבות התפשטות וירוס הקורונה, המועצה מודיעה על הארכת המועד להגשת בקשות במסגרת קול קורא לביצוע פרויקטים סביבתיים.

לפרטים נוספים

עופרה מלכא
רכזת איכות סביבה
08-9911765
054-800-6659