• מטרת הקבוצות: שירות ועדכונים בלבד – בנושאים הקשורים למועצה וליישובים. השירות ניתן באמצעות וואטסאפ בלבד ואינו טלפוני.
  • הקבוצות נועדו לקשר של המועצה עם התושבים, לשוטף ולמקרי חירום. ולא נועדו להפצת דברי דיבה ולצרכים פוליטיים.
  • יובהר כי אין לפנות בהודעות פרטיות לחברים המשתתפים בקבוצה או להטרידם וכן חל איסור לעשות כל שימוש אחר ברשימת חברי הקבוצה ופרטיהם.
  • הצטרפות לקבוצה מהווה הצהרת משתמש על הסכמתו לקבלת השירות. ההצטרפות והשימוש בתכנים הינם על דעתו האישית של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
  • המידע בוואטסאפ הינו מידע כללי וחלקי בלבד, אין לראות במידע זה תחליף למידע רשמי ומפורט המסופק מטעם המועצה או הוראות הדין. המידע אינו מהווה בשום צורה תחליף להתייעצות מול מומחה ואין בו לשמש אסמכתא לכל עניין שהוא ו/או לחייב את המועצה בכל דבר ועניין.
  • יובהר כי הקבוצה הינה קבוצה "שקט"ה ואינפורמטיבית ונועדה לשיתוף הציבור.
  • כל תושב רשאי להיות חבר בקבוצה אחת (יישוב מגוריו).
  • מנהל הקבוצה רשאי להסיר משתמש אשר יפר את הקבוע בתקנון זה.
  • מנהל הקבוצה יהיה רשאי בכל עת, להפסיק את פעילות הקבוצה וכן להוציא משתמש מחוץ לקבוצת הוואטסאפ.