מהות השירות:
תכנית "בשבילי" פועלת בתוך מרכז הצעירים במטרה לאפשר לצעירים וצעירות במצבי סיכון להתקדם ולהגיע לידי מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת מהם ולהביאם להשתלבות בחברה באופן תקין.

התכנית פועלת במישורים הבאים: תעסוקה, השכלה, מיצוי זכויות, שילוב ומעורבות חברתית.

אוכלוסיית היעד: צעירים בגילאי 18-25

ענת אמר
מזכירת האגף
מורן לוי
עו"ס דביר ומרכזת תכנית "מעגל החיים"
08-9915728
052-2950749